Coronamaatregelen


Onderstaande link bevat de richtlijnen waar we ons als vereniging aan zullen moeten houden de komende weken.

 

Het goede nieuws is dat de lessen door mogen gaan! 

Tijdens de les mag er geen publiek zijn alleen 1 ouder voor veiligheid en mest ruimen. Wissel dit zoveel als mogelijk onderling af.

 

Wedstrijden tot 27 oktober (en misschien langer) komen te vervallen, wel is er voor leden met een startkaart weer de mogelijkheid om online een proef in te sturen. Houd hiervoor zelf de berichten van de KNHS in de gaten.

Onze eerste wedstrijden zijn weer in november, bericht hierover volgt eind oktober. 

 

De F-proef van 31 oktober gaat door omdat dit een onderlinge wedstrijd is voor jeugd onder de 18. 

 

Samengevat gelden de volgende maatregelen voor tenminste de komende twee weken en misschien langer, in de paardensport:

1.    We kunnen blijven paardrijden: lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

2.    Er worden geen wedstrijden verreden. (Voor topsporters gelden uitzonderingen, zij worden hierover zsm geïnformeerd door de KNHS.)

3.    Onderlinge wedstrijden voor kinderen t/m 17 jaar zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden: 

o    Er worden geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten. (Let op: onderlinge wedstrijden hoeven niet te worden aangevraagd en zijn niet voor winstpunten.)

o    Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.

o    De maximale grootte van 30 personen voor een binnenruimte wordt niet overschreden.

o    Publiek is niet toegestaan.

4.    Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, waarbij er onderling minimaal 1,5 meter afstand moet kunnen worden gehouden. Dit geldt dus voor het rijden in een binnenrijbaan.

5.    Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief instructeur). Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een buitenrit, ruiters per groepjes van 4 duidelijk te onderscheiden moeten zijn, bijvoorbeeld door middel van een gekleurd hesje.  

6.    Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Alleen onderlinge wedstrijden zijn toegestaan onder de voorwaarden zoals vermeld bij punt 3. Kinderen met klachten blijven thuis.

7.    Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de les, training of onderlinge wedstrijd. Dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus.

8.    Na afloop van de les, training of onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.

9.    Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of onderlinge wedstrijd.

10.  Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en onderlinge wedstrijden. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij het sporten kan een uitzondering worden gemaakt.

11.  Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.

12.  Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden. Download een poster van de FNRS en KNHS om bezoekers te wijzen op het dragen van een mondkapje op uw accommodatie.

13.  Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.