Vertrouwenspersoon

Wanneer er iets met je gebeurt is en je wilt dit delen, Informeer dan het bestuur van de vereniging over wat er is gebeurd. Vind je dit moeilijk/spannend, neem dan iemand mee die je vertrouwt en die je kan bijstaan. Ben je er nog niet aan toe om het bestuur te informeren, maar wil je er wel graag over praten? Deel dan je verhaal met de vertrouwenspersoon van de vereniging. De vertrouwenspersoon luistert naar je en jullie kunnen (als jij dat wilt) samen kijken wat er nog meer mogelijk is.

De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie als klankbord voor je fungeren en naar jouw verhaal luisteren. In veel gevallen zal dit genoeg zijn. Maar een vertrouwenspersoon kan je ook ondersteuning en advies geven. Er wordt dan samen bekeken welke stappen je zou kunnen zetten om het op te lossen of om hiermee om te gaan. Een vertrouwenspersoon is er zowel voor slachtoffers, als voor iemand die ergens van wordt beschuldigd. Beiden hebben recht op een vertrouwenspersoon. Uitgangspunt is dat jij zelf de regie houdt over de door jou te nemen stappen.

De vertrouwenspersoon van de vereniging is

  • Mirjam Lambillion

Loop je ergens tegen aan? Wil je in vertrouwen je verhaal doen? Zij zijn regelmatig aanwezig op de vereniging en anders kun je contact opnemen via: vcp.schieruiters@gmail.com.

Dit mailadres is volledig in beheer door de vertrouwenspersoon en is niet in te zien door andere personen dan de vertrouwenspersoon.